Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

2794 f1d6 390
Reposted fromkrzysk krzysk viafourstrings fourstrings
2587 e41e 390

serbz:

Serbian graveyard in Kosovo

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viafourstrings fourstrings
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viamaardhund maardhund
2853 1b9c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaelloko elloko
2732 1333 390

banshy:

Untitled by Iherok

Reposted fromdivi divi viaciarka ciarka
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaiblameyou iblameyou

June 29 2017

Stadnina, stadnina... nie wiem, gdzie jest stadnina. Od mostu idziesz nad rzeką na północ, za tą knajpą z leżaczkami jakieś 200 metrów. Tam musi być wyboiste dno - po tym poznasz, że to jest to miejsce :) Daj znać kiedyś, czy znalazłeś.
Na schodkach, które by to nie był schodki, zawsze jest dużo ludzi. Znacie taką miłą miejscówkę na ognisko nad Wisłą za Centrum Olimpijskim? Nie słychać tam ulicy i pociągów, tylko szum rzeki
3069 96cb 390
Reposted fromidiod idiod viafourstrings fourstrings
7109 1346 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaciarka ciarka
0814 dec0 390
Reposted fromhepke hepke viatwice twice
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viareniooooo reniooooo

June 25 2017

8888 242b 390
Reposted fromstrzepy strzepy viaEtien Etien
6080 4db7 390
Test it against a recent interview with them.
Reposted fromvscd vscd viaPoranny Poranny
3736 c1dd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
2631 7b6c 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaelloko elloko
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaciarka ciarka
6457 2722 390
all your problems
Reposted fromstonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl