Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

Tyle tego jest, że nie wiem w co ręce włożyć. Ale kocham to, co robię!
Reposted bycel cel

October 08 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
5455 b942 390
Reposted frombrumous brumous viastonerr stonerr

October 04 2017

Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaEtien Etien
9359 d2c3 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaLejen Lejen

September 24 2017

6247 95fa 390

huariqueje:

Sink   -   Karin Mamma Andersson , 2008

Swedish, b.1962-

Mixed media on paper

Reposted fromkimik kimik viaiblameyou iblameyou
Od wczoraj próbuję wyjść do sklepu. Byłoby łatwiej, gdyby nikogo nie było na ulicy. Zakładam słuchawki i udaję, że ich nie ma.

September 10 2017

Warszawa to miasto z którego prawie wszyscy chcą wyjechać a trzyma ich jedynie to, że nie mają szansy utrzymać się gdzie indziej. To maisto polip, które z powodu chorego centralizmu, który zabil reazte Polski rozrosła się jak pasożyt, który ten kraj dalej niszcy I demolouje. Jej sukces oparty jest nie na żadnej pomyslowości i pracowitości mieszkańców lecz kroplówce w postaci kasy, którymi dysponują rzesze instytucji na siłę w Warszwie osadzonych. Tak naprawdę najciężej pracujący mieszkańcy warszawy zarabiają najmniej. Cała masa pasożytów likwiduje rożne instyrucje I firmy, które kiedyś działały w innych częściach kraju I przenosi ich funkcje do Warszawy celem produkcji kolejnych sztucznych miejsc pracy. Czym szybciej uda się poskromić tego polipa tym lepiej będzie dla kraju. Niestety na razie nie widać żadnego światełka w tunelu.
forum.gazeta.pl
Reposted fromchich chich
2388 853a 390

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viamaardhund maardhund

September 07 2017

3780 578c 390
0519 93e5 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viafourstrings fourstrings
2794 f1d6 390
Reposted fromkrzysk krzysk viafourstrings fourstrings
2587 e41e 390

serbz:

Serbian graveyard in Kosovo

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viafourstrings fourstrings
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viamaardhund maardhund
2853 1b9c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaelloko elloko
2732 1333 390

banshy:

Untitled by Iherok

Reposted fromdivi divi viaciarka ciarka
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl